Privatumo politika


 1. SĄVOKOS
  1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.furnifabs.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „FURNIFABS“, įmonės kodas 303559154, PVM mokėtojo kodas LT100009169813, adresas korespondencijai – Šeimyniškių 21c - 47, 09236 Vilnius, Lietuvos respublika, elektroninio pašto adresas info@furnifabs.lt.
  2. FURNIFABS.lt – elektroninė parduotuvė esanti adresu furnifabs.lt
  3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.furnifabs.lt.
  4. Administratorius – už “FURNIFABS.lt” rinkodarą atsakingas asmuo.
  5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi “FURNIFABS.lt” rezultatas, dėl kurio sukuriama asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
  6. FURNIFABS.lt paskyros – tai “FURNIFABS.lt” paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie “FURNIFABS.lt” ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
  7. Paslaugos – visos “FURNIFABS.lt” Pirkėjui teikiamos paslaugos.
  8. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
  9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis “FURNIFABS.lt”, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
  10. Privatumo politika – dokumentas, kuris reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šis Privatumo politikos dokumentas.
  2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
  3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu “FURNIFABS.lt”. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant “FURNIFABS.lt”, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie “FURNIFABS.lt” esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
  4. Asmenys, norintys registruotis “FURNIFABS.lt”, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
   1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
   2. kreiptis į “FURNIFABS.lt” elektroninio pašto adresu info@furnifabs.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiuo Privatumo politikos dokumentu.
  2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@furnifabs.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
  3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.furnifabs.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
  4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
  6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.
 4. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
  1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politikos dokumentą apie tai pranešdamas furnifabs.lt interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.
  2. Privatumo politikos dokumento papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje furnifabs.lt.
  3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
  4. Jei po Privatumo politkos papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.
 5. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS
  1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@furnifabs.lt arba registruotu paštu.
  2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.
 6. SLAPUKAI (angl. cookies)
  1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.furnifabs.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
  2. Slapukų naudojimo tikslai:
   1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti baldus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas.
  3. Interneto svetainėje “FURNIFABS.lt” naudojami slapukai:
  4. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.
  5. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2015 rugpjūčio 30 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą.


Notice: Undefined index: productshop in /home/furnifab/domains/furnifabs.lt/public_html/cache/smarty/compile/be/48/a2/be48a2782df1bf375f3acdb31506aae3977bbd6a.file.footer.tpl.php on line 118

Notice: Trying to get property of non-object in /home/furnifab/domains/furnifabs.lt/public_html/cache/smarty/compile/be/48/a2/be48a2782df1bf375f3acdb31506aae3977bbd6a.file.footer.tpl.php on line 118